Tilaa Viinivinkki

REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §)

Rekisterinpitäjä:
Servaali Oy / Viinivinkki (“Yhtiö”)

Yhteystiedot:
Servaali Oy
Hämeentie 3 B, 6 krs
00530 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Ilkka Lumme e-mail:

Rekisterin nimi:
Viinivinkki asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tämän verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Asiakkaille voidaan lähettää yhteydenottoon liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä tai muuta yhtiön sähköistä mainontaa.

Rekisterin tietosisältö:
Yhteydenottoon tarvittavat asiakastiedot.

Tietolähteet:
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Asiakkaan yhteydenottopyynnössä tai uutiskirjeen tilauksessa antamat asiakastiedot.

Tietojen luovutus ja siirto:
Uutiskirjeessä hyödynnetään MailChimp -uutiskirjepalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. MailChimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin ja Privacy Shield -sopimukseen eli henkilötiedot ovat suojattuna Suomen henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta (Mailchimp.com)

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin muille yhtiöille.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Rekisterin suojaus:
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Yhtiön palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kaikkia, joilla on pääsy rekisteriin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet
Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Yhtiötä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä meille sähköpostia.